PRIVACY STATEMENT_

IT-Linq hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

U kunt deze website anoniem raadplegen. Alleen als u via deze website een e-mail aan ons stuurt, verkrijgen wij uw persoonsgegevens.

IT-Linq kan deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Via de hyperlink "privacy statement" op de website kunt u de laatste versie te allen tijde inzien. Wij adviseren u dit regelmatig te doen, en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan IT-Linq verstrekt.

WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS?_

Als u IT-Linq een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens slechts gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren.

DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS_

IT-Linq wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. Wij streven dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze servers.